Проекти


Донација


На ден 19.12.2020 година, ЕКО ТИМ ИСТОК од сопствени средства донираше течен сапун за училиштетот св,Кирил и Методиј - Кочани за потребите до крајот на учебната година. Донацијата е 120 литри течен сапун на барање на самото училиште, со цел давање на придонес во грижа и заштита на најмладите од болести и епидемии и одржување на хигиената за време на престојот во училишните клупи. Донацијата е предадена во присуство на волонтер од Мировен Корпус, наш соработник Martha Ostheimer . Активноста од оваа донација е објавена од локалните медиуми.
Објави од медиуми:
komarec.com.mk

Проекти

Придружете се на нашиот тим! Контактирајте не на info(at)ekotimistok.mk